昇鈺光電

Products產品資訊

► Sử dụng gốm sứ để hợp thành nguồn ánh sáng, kèm theo bản nhiệt độ làm tản nhiệt khi nhiệt độ quá cao
► Trắc nhiệm độ bền thông qua phơi ắng, đâm mưa, gió lớn…tuổi thọ sử dụng đạt đến50000Hrs trở lên, là thương hiệu chiếu sáng ngoài trời hàng đầu .bản đồ độ chiếu sáng theo quy cách của sản phẩm đang được theo dõi.