昇鈺光電

Products產品資訊

► đèn áp dụng công nghệ kĩ thuật quản lý tản nhiệt đặc biệt, khiến cho tuổi tọ sử dụng của đèn đạt đến50000 Hrs trở lên.
► Quản lý thông minh, có thể kết hợp chức năng điều chỉnh ánh sáng tự động khi cần thiết.