昇鈺光電

New & Events最新消息

Technology
12.Nov.2013

bảng nhiệt độ là gì? có tác dụng gì đối với sự tản nhiệt của LED?

“Bảng nhiệt độ” nói một cách đơn giản tức là có thể làm cho lượng lớn nguồn nhiệt trong diện tích nhỏ tản nhiệt nhanh ra, khiến nguồn nhiệt không tâp trung lại dễ đẫn đến hư hỏng.