昇鈺光電

New & Events最新消息

News
11.Apr.2016

Triển lãm chiếu sáng diễn thuyết chủ đề “ ưu thế và phát triển nguồn ánh sáng đơn COB”.

Đèn liên minh chiếu sáng JMLED triển lãm khoa học kĩ thuật quốc tế Đài Loan năm 2016( Taiwan Int’n Lighting Show ) , mời tổng giám đốc Vương Cần Chương -công ty hữu hạn cổ phần Lợi Được Toàn, tiến hành diễn thuyết chủ đề ““ưu thế và sự phát triển của nguồn sáng đơn COB”, đồng thời triển lãm chiếu sáng.
 (Vị trí gian hàng : I- 0228), cung cấp công cụ đèn chiếu sáng LED COB hiệu suất cao, hoan nghênh bạn đến với thế giới tiên tiến, người cùng nghành hoặc người có cảm hứng với đèn chiếu sáng mời cùng nhau tham quan giao lưu và cho lời khuyên.


1